1.แพคเกจทัวร์บาหลี PACKAGE BALI ROMANCE - 4วัน3คืน
 • รหัสทัวร์
  :  BL01
 • ประเทศ
  :  BALI
 • ระยะเวลา
  :  4วัน3คืน (-)
 • ระดับทัวร์
วันที่ : ช่วงเวลาเดินทาง 1 กันยายน - 20 ธันวาคม 2561
ฤดู : ร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 25-35 องศา
ราคา : ผู้เดินทาง 2-4 ท่าน ราคา 45,900 บาท/ท่าน
ผู้เดินทาง 5-9 ท่าน ราคา 29,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 20,000 บาท /ท่าน
นำท่านเดินทางท่องเที่ยว เกาะบาหลี ประเทศอินโดนิเซีย สัมผัสวัฒนธรรมความเป็นบาหลี
เยือนแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม วัดน้ำพุศักสิทธิ์ วัดทานาล็อต วัดอูลันดานูบราตัน
เก็บภาพถ่ายคู่วิวธรรมชาติ นั่งชิงช้าบาหลี นาขั้นบันไดเตกัลลาลัง มื้ออาหารสุดโรแมนติก
นั่งเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน พร้อมการบริการและที่พักที่แสนประทับใจเพื่อมอบแด่คนพิเศษเช่นคุณ

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

 •  กำหนดวันเดินทางเอง  จองทัวร์นี้
 • 45,900 บาท/คน ผู้เดินทาง 2 - 4 ท่าน (พักห้องคู่/ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
 • 29,900 บาท/คน ผู้เดินทาง 5 - 9 ท่าน (พักห้องคู่/ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)