1.ทัวร์จอร์แดน JORDAN EXCLUSIVE - 7วัน4คืน
  • รหัสทัวร์
    :  JD01
  • ประเทศ
    :  JORDAN
  • ระยะเวลา
    :  7วัน4คืน (-)
  • ระดับทัวร์
วันที่ : 25-31 JUL / 8-14 AUG / 5-11 SEP / 18-24 OCT / 4-10 DEC 2018
ฤดู : ฤดูร้อน เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม
ฤดูใบไม้ร่วง เดือนตุลาคม - ธันวาคม
อุณหภูมิ : ประมาณ 25-30 องศา
ราคา : 98,900/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท / ท่าน
สัมผัสประสบการณ์มนต์เสน่ห์ดินแดนตะวันออกกลาง ประเทศจอร์แดน
เยีอนเพตรานครหุบเขาสีชมพู ท้าพิสูจน์ลงเล่นน้ำทะเลสาบเดดซี
ชมร่องรอยประวัติศาสตร์ยอดเขาเนโบ นครเจอราซและอัมมาน
เสิร์ฟความอร่อยด้วยอาหารท้องถิ่นหลากเมนูและรสชาติเป็นที่เอกลักษณ์

รายการเดินทางโดยย่อ