แพคเกจทัวร์ภูฎาน BHUTAN PACKAGE - 5วัน4คืน
 • รหัสทัวร์
  :  BT2018-001
 • ประเทศ
  :  Bhutan
 • ระยะเวลา
  :  5วัน4คืน (-)
 • ระดับทัวร์
กำหนดการเดินทาง : เดือนพฤษภาคม - พฤษจิกายน 2561
ฤดู : ร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 25-30 องศา
ราคา : 55,500 บาท/ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
สัมผัสแพคเกจการเดินทางสุดพิเศษ ท่องเที่ยวภูฏาน นำท่านพิสูจน์จิตมหากุศล
พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง บนหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 ม.
ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน
ขอพรพระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก แล้วคุณ...จะรักเรา

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

 •  พฤษภาคม - พฤศจิกายน 2561  จองทัวร์นี้
 • 55,500 บาท/คน ผู้ใหญ่ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
 • 52,500 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 50,500 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 26,900 บาท/คน ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดราคาท่านละ (ประมาณ)