SINGAPORE

1.ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE F1 EXTREME PACKAGE
PRIVATE GROUP วันที่ 20-22 SEP 2019
ราคา(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) :
ผู้เดินทาง 4-5ท่าน ราคา 27,900 บาท/ท่าน
ผู้เดินทาง 6-7 ท่าน ราคา 20,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 10,000 บาท /ท่าน
รูปแบบการเดินทาง : กรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
ท่องเที่ยวในรูปแบบ PACKAGE ได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไปนำท่านเยือน ประเทศสิงคโปร์
สัมผัสบรรยากาศการชมระดับโลกกับการแข่งขันรถ FORMULA 1
ท่องเที่ยวเกาะเซนโตซ่าสถานที่รวบรวมความบันเทิงพร้อมพบกับกิจกรรมมากมาย
เพลิดเพลินกับแหล่งช้อปปิ้ง ย่านไชน่าทาวน์ และ ORCHARD ROAD
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม